A Travellerspoint blog

higit sa panahon...

sunny 37 °C

tigib sa panahon
bawat ikot, 'sang dakma
'sang kirot

tinimbang sa salop
pinag adya,
saklap - samut samot

init sa paligid matang
di nilirip, haplit
ng hyenang may ngitngit

walang pagluha
ni imbot
may hamon sa hamog

umaga'y inaasam
may pagasa sa kanluran

Posted by DAE 20:21 Comments (0)

Si Petrang Gala....

Maling turing...

snow 5 °C

Paghahangad sa kagitna...
kunsumisyon di nawawala

Mahigit sa limang pagsilip
buwan na bilog at di nananaginip
Si Petra ay nagtakda, sampu ng kaanak
Kanilang paggala

Bago ang pagsibul,
paslit na biyaya
sablay sa turing
hinugot ng alanganin

'di nagluwad, lampas sa takda
saglit naisip, turing na ipinilit
iniakda, 'di akma, 'di tugma

Labis sa pagngingitngit,
Walang pagsidlan ang galit
huli na, di makukuhang ipagpalit

mali'ng ngalan, mali'ng turing
Sana ay 'di nagi'ng

Posted by DAE 16:05 Archived in USA Tagged women Comments (0)

Sa hinagap....

pahiwatig ng lumipas

all seasons in one day

May tuwa sa dibdib.... mahigit sa isang dekada... pagasang nakamtan, paglakbay sa ibang lunan.

Nais kong iparating, ang karampot na salaysayin...

Mumunting alaala... mandin ay maibahagi sana....

Posted by DAE 21:04 Archived in Philippines Tagged postcards Comments (0)

(Entries 1 - 3 of 3) Page [1]